Matrix asfaltutlegger

Matrix asfaltutlegger

Properties

Bredde (cm)
 
100
Vekt (kg)
 
250
Høyde (cm)
 
90
Lengde (cm)
 
70
Volum (l)
 
250
Nr
 
870200

Very compatible

a7545 4T
a7545
a7236
a6226
a6026
a6020

Compatible

755xc

For utlegging av mindre mengder asfalt og oljegrus. Høyde på utlagt masse kan justeres manuelt. Fungerer også bra for å legge ut en jevn grusseng for hellelegging.