Körsystem

Körsystem för alla behov

Norcars ProDrive körsystem är ett utmärkt val för den som vill ha maximal kontroll över lastarens egenskaper. Med ProDrive körsystem har man samtidigt full kontroll över både lastarens drivkraft och hastighet.

Motorns varvtal regleras med gaspedalen som manövreras med höger fot. Med ProDrive körsystem kan motorns varvtal även regleras med handgasreglage för effektiv användning av hydrauliska redskap som t.ex. gräsklippare.

Körriktning och hastighet regleras mjukt och steglöst med vänster fotpedal utan att behöva flytta foten. Manövreringen sker enkelt genom att trycka pedalen framåt eller bakåt för körning medan lastaren står stilla när pedalen är i sitt mittläge.

En stor fördel med ProDrive körsystem är möjligheten att med fotgasen snabbt kunna reglera motorns varvtal för snabbare lyft och mera kraft eller en lugn och tyst körning när kraften inte behövs. ProDrive körsystem lämpar sig väl för arbeten som kräver hög precision, t.ex. grönytearbeten, stensättning och rivningsarbeten.

 

Att köra en Norcar lastare med EasyDrive körsystem är som namnet säger, “Easy”.

Med handgasreglaget anpassas motorns varvtal till användningsområdet och eventuella hydrauliska redskaps behov.

Körningen regleras mjukt och steglöst med två skilda pedaler för körriktning framåt eller bakåt. Pedalerna manövreras med höger fot och medger en vilsam och ergonomisk körställning.

EasyDrive körsystem passar bra där användarna är många, t.ex. för uthyrning, stall och privatanvändare. Man blir snabbt van att hantera lastaren på ett säkert och effektivt sätt med EasyDrive körsystem.

 

Norcars Automotive körsystem är ett bra val för den som vill ha ut det maximala ur lastaren. Med det här systemet har man total kontroll över motorns varvtal och utväxlingen på körning framåt/bakåt.

Körriktning väljs på lastarspakens knapp.

Med Automotive körsystem kan motorns varvtal även regleras med handgasreglage för effektiv användning av hydrauliska redskap som t.ex. gräsklippare.

Lastarens körhastighet och motorns varvtal regleras med gaspedalen som manövreras med höger fot.

För vänster fot har man en kombinerad broms- och kopplingspedal som gör att man manuellt kan sakta ner körhastigheten även med högt motorvarvtal t.ex. vid lastningsarbete eller redskap som kräver högt motorvarvtal.

Körsystemet är lättkört och passar utmärkt för lastning och även för mer kontinuerlig körning i arbete på vägar och gator. Systemets körning kan liknas med att köra en bil med automatväxel.