MultiFaster Adapter

MultiFaster Adapter

Properties

Meget kompatibel

755xc
a6020
a6026
a6226
a7236
a7240
a7545
a7545 4T
a7750
a7750 comfort cabin

7006158
Adapter Multi till snabbkoppling
Vid användning av gamla hydrauliska redskap kan man med fördel använda en adapter som gör att redskapen kan kopplas på traditionellt sett. Adaptern har tydliga markeringar för 1, 2 och 3:ans uttag.

6002607
Multikoppling Tryck-Fri retur

Redskapskoppling för enkelverkande redskap t.ex hydraulmotordrivna redskap som enbart körs i en riktning.

6002606
Multikoppling Tryck-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap t.ex gripverktyg där cylinderkraft behövs i båda riktningar.

6002420
Multikoppling Tryck-Retur-Fri-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap med behov av fri retur till tank t.ex jordfräs där hydraulmotor bör kunna köras i båda riktningar men ändå ha linje direkt till tank.