Testimonial_salaojakympit

Nya maskiner sparar tid och pengar


Norcar som tillverkas i Nykarleby är Lantmännen Agros enda kompaktlastarmärke, berättar Tuomas Reinikainen (t.h.). Taneli Kiviniemi bekantade sig med märket på Lantmännen Agros demonstrationsdagar.

Strax före jul överlämnades fem nya Norcar kompaktlastare åt företaget Salaojakympit Oy. På arbetsfälten var maskinerna väntade. – Vi har nu helt gått över till egen utrustning. Det har visat sig vara den förmånligaste modellen, säger Taneli Kivimäki.

Företaget, som specialiserat sig på reparation av täckdikes- och dagvattensystem, grundades år 2006. Med bas i hemkommunen Reisjärvi expanderade företaget först till närområdena, och betjänar idag kunder i hela landet, med 80 anställda och åtta verksamhetspunkter. Företagets omsättning har stigit stadigt.
– I fjol nådde vi sex miljoners strecket, och för nästa år väntar vi en kraftig tillväxt, beräknar TANELI KIVINIEMI, en av företagets ägare. Företagets maskinbehov är stort.
– Vi har som princip att maskinparken ska vara ny. Då kan karlarna hela tiden arbeta på allvar, och vi slipper reparationskostnader. En fattig firma har inte råd att låta maskinerna stå, utan alla måste jobba för fullt. I timmar handlar det om cirka tusen timmar om året per maskin, beräknar Kiviniemi.

Resultatet av noggrann jämförelse

Inför köpet förhandlade han hårt och länge med TUOMAS REINIKAINEN på Lantmannen Agro.
– Vi hade tre maskiner på prov och tog den bästa, myser Kiviniemi.
Varje maskin provkördes omkring en vecka på olika arbetsfält, och vinnaren framstod ganska snart.
– Norcar var bekvämast att använda, den är smidig och kändes genast som egen. Montörerna gillade den bäst, vilket är viktigast för oss. Lastarna är ju planerade i Finland för våra förhållanden. Norcar hade de bästa terrängegenskaperna. Särskilt på våt och mjuk mark är det bra att alla hjul hela tiden hålls på marken. Chassit är ledat på mitten, vilket är säkert. Dragegenskaperna är bättre, och vi kan köra på bl.a. gräsmatta utan att den skadas, räknar Taneli Kiviniemi upp. Köparna har också fattat tycke för de i Nykarleby tillverkade Norcar-lastarnas stora utrustningsnivå.

Taneli Kiviniemis far var åkertäckdikningsentreprenör vilket gav Taneli idén att bli entreprenör inom fastighetstäckdikning. Det är ett arbete som kan utföras året om. På arbetsfälten väntade man redan ivrigt på de nya kompaktlastarna.

Norcar var bekvämast att använda, den är smidig och kändes genast som egen.

Salaojakympit behöver maskiner med breda däck, lång och bred skopa, truckgaffel, jordborr och extra strålkastare.
– Också teleskopbom är ett absolut krav. På arbetsfältet lyfts överflödig jord upp på lastbilsflak och bommen måste nå ända upp. Norcar-lastarna är enkla att serva, eftersom du kan öppna serviceluckan utan att behöva skruva. Fast vi har ju inte behövt reparera maskinerna heller, ler Kiviniemi.
Salaojakympit tog i bruk de första a6226-lastarna redan på våren, nu köpte de fyra till av samma modell plus en lastare av modell 7236. Kiviniemi räknar med att byta ut dem till nya maskiner om fyra–fem år.
– Tuomas tar maskinerna i utbyte, och att byta går alltid, tillägger Kiviniemi.
Det finns en säker kundkrets också för begagnade Norcar-lastare, som har många körår kvar.
– Norcar är Lantmännen Agros enda kompaktlastarmärke och samtidigt nyckeln till vår försäljning utanför lantbruket. Vi har bland annat ordnat demonstrationsdagar där vi visat upp olika modeller. Det lönar sig att rikta marknadsföringen till ett större fält, framhåller Tuomas Reinikainen.
Jordbruket står inför en stor omvälvning då bland annat gårdarnas arealer växer. Många jordbrukare lägger ner eller utvidgar sin verksamhet och börjar med entreprenadarbete.
– Det är fint att nå ut till kunder utanför det traditionella jordbruket, som exempelvis företag inom grönbyggnadseller fastighetsskötarbranschen, tillägger Norcars representant.

Alla objekt året om

Salaojakympit fokuserar på täckdikningar kring hus och arbetar den vägen med att lösa problem med inomhusluft. Företaget har under åren täckdikat sammanlagt ca 1 500 objekt. Förutom egnahemshus har man arbetat med rad- och våningshus, hallar, skolor och ladugårdar. Före taget arbetar året om.
Kiviniemi berättar att många fastighetsägare vaknar upp först när torrläggningsbehovet redan är stort. Allt är inte i ordning om husägaren bara tror att det nog finns ”några rör” under huset. Om dräneringssystemet saknar inspektionsbrunnar och fuktisolerande sockelmattor andas inte huset och då får man snabbt problem med fukt och dålig inneluft.
– De största problemen ser vi i hus från 70–90-talen som har blindsockel, och där husets trästomme ofta börjar under marknivå och är ingjuten i golvplattan. Väggen suger upp fukt och det kan man inte se med blotta ögat. Tecken på fukt är att det luktar instängt och att stenfoten flagar och spricker, berättar Kiviniemi.
Företaget satsar på utrustning som effektiverar arbetet på alla sätt.
– Montörerna har spikpistoler och verktyg för olika behov, kantbrädfodringen är färdigt kapad, vi har egna tätningslister för sockelmattans överkant och gör snabbt arbetet klart. Också nästa år kommer vi att beställa förnödenheterna för täckdikesreparationerna från Lantmännen Agro, dvs. från bröderna Reinikainen. Det är alltid trevligt att få handla med folk från Reisjärvi, med pojkar från vår egen by. Konkurrensen var tuff, men leveranssäkerheten, de konkurrenskraftiga priserna och de trevliga samarbetsparterna avgjorde beslutet, ler Kiviniemi.
Också i det egna företaget är det viktigaste för Kiviniemi att andan är god.
– Vi är nu den största aktören på marknaden och vi har en god och flitig arbetskultur i huset. Alla våra anställda är trevliga människor, de flesta är från landsbygden. Hemma och i hemtrakten har de lärt sig att jobba hårt och de vet vad arbete är. Tack vare det klarar vi oss nu och kommer att klara oss också i fortsättningen. Vi ser ödmjukt och tacksamt framtiden an, framhåller Taneli Kiviniemi.

Text och foto: Anne Yrjänä