Kjøresystem

Kjøresystem for alle behov

Norcars ProDrive kjøresystem er et umerket valg dor den som vil ha maksimal kontroll på lasterens egenskaper. Med ProDrive kjøresystem har man full kontroll over lasterens drivkraft og hastighet.

Motorens turtall reguleres med gasspedalen som betjenes med høyre for. Med ProDrive kjøresystem kan kan motorens turtall også reguleres med håndgassen for effektiv bruk av hydrauliske redskaper som f.eks gressklipper.

Kjøreretning og hastighet reguleresmykt og trinnløst med venstre forpedal uten og måtte flytte foten. Betjening skjer enkelt ved og trykke pedalen fram eller tilbake for kjøring mens lasteren står stille når pedalen er i midtstilling.

En stor fordel med ProDrive kjøresystem er muligheten for å bruke gasspedalen for raskt og kunne regulere motorens turtall for raskere løft eller mere kraft eller en rolig og stille kjøringnår effekt ikke er nødvendig. ProDrive kjøresystem passer godt for arbeidsom krever høy presisjon, som f.eks parkanlegg, stenlegging og rivningsarbeid.

 

Og kjøre en Norcar laster med EasyDrive kjøresystem er som navnet sier, ”Easy”.

Med håndgassen tilpasses motorens turtall til arbeidsoppgaven og eventuelle hydrauliske redskapers behov.

Kjøringen reguleres mykt og trinnløst med to pedaler for kjøreretning framover eller bakover. Pedalene betjenes med høyre for som gir en behaglig og ergonomis arbeidsstilling.

EasyDrive kjøresystem passer bra der det er mange brukere, f.eks utleie, stall og private bruere. En bil raskt vant til og håndtere lasteren på en sikker og effektiv måte med EasyDrive kjøresystem.

 

Norcars Atomotive kjøresystem er et godt valg den som vil ha maskimalt ut av lasteren. Med dette systemet har man full kontroll på motorens turtall og hastighet fram og bakover.

Kjøreretningen velges med en bryten på lasterspaken.

Med Automotive kjøresystem kan motorens turtall også reguleres med håndgassen for effektiv bruk av hydrauliske redskaper som f.eks gressklipper.

Lasterens kjørehastighet og motorens turtall reguleres med gasspedalen som betjenes med høyre fot.

På vesntre for har man en kombinert brems og hastighets pedal som gjør et en kan manuelt redusere kjørehastighetenselv med høyt motorturtall som f.eks ved lasting eller redskaper som krever høyt motorturtall.

Kjøresystemet er lettkjørt og passer utmerket for lasting eller for mere kontinuerlig kjøring i arbeid på vei. Systemet kan nesten sammenliknes med kjøring av bil med automatgirkasse.