Hestemøkk-oppsamler

Hestemøkk-oppsamler

Properties

Bredde (cm)
 
100
Vekt (kg)
 
40
Nr
 
8500055

Meget kompatibel

755xc
a6020
a6026
a60E1
a6226
a7035
a7240
a7245
a7750
a7750 comfort cabin

Oppsamleren festes til den eksisterende skuffen. Tykkelsen til skuffen på skuffens tenner kan variere på mellom 10-20 mm. Enkel måte å rydde hesteinnhengningen på.